ER VI FREMTIDENS ØKONOMISJEFER?

Monday, May 7th, 2018

Stillingen som økonomisjef er svært utrygg i mindre selskaper med 3 eller færre ansatte i økonomiavdelingen. Regnskapsførere med spisskompetanse fra både økonomi og bransje vil kunne være i stand til å foreta bedre beslutninger til en rimeligere kostnad.
 

Ny markedsmuligheter

 
Regnskapsførere har i flere år fått beskjed om at de er en utrydningstruet art. Dette vet de. Noen endrer seg, andre ikke. De som endrer seg ser etter nye markedsmuligheter, og de finnes det mange av.

Vi mener at i fremtiden vil dagens regnskapsfører være flere selskapers økonomisjef. En regnskapsfører har årlig kontroll på 1 til 100 selskaper.  Denne erfaringen spisses enda mer i fremtiden. Noen regnskapsførere blir controllere ved å sjekke om at kunden fører regnskapet korrekt selv. Disse sitter fortsatt i sin backoffice-stilling i regnskapsselskapet og må håndtere enda flere kunder pr ansatt. Dette er det bransjen selv tror, men den mest selvgående regnskapsføreren som også liker å formidle sin kunnskap vil bruke denne og bransjeerfaringen til å optimalisere økonomisjefens stilling i et selskap. Dette kan ikke bli noe annet enn en vinn-vinn situasjon. Regnskapsfører får mer ansvar, mulighet for høyere honorar og regnskapsselskapet vil sitte med ansatte med spisskompetanse i ulike bransjer. Kundene vil få en økonomisjef som kan bransjen, regnskap og verken tar opp plass, eller andre administrative kostnader.
 

Fyller stadig flere roller

 
Vi ser allerede regnskapskontor som tilbyr å stille sine ansatte (mot honorar) på nettsidene til sine kunder, avbildet som økonomisjef. Dette sparer også selskapet for inngående telefoner og videre henvisninger da kunder vil ringe direkte til regnskapsfører og få dokumentasjon etter behov. Det er heller ikke bare økonomisjefer som bør føle seg utrygge. Mange selgere som administrerer de enkle medier hvor selskapet bør/ skal være representert kan fort bli overflødige. Regnskapsfører vet kostnadene til sine kunder på alt i fra Google til Gule sider. Ved å sette en markedssum kan regnskapsfører skreddersy en portefølje etter kundens ønske og økonomi.

Det blir en glede å følge utviklingen fremover. De regnskapsførerne som ser mulighetene i markedet vil gå gode år i møte mens de som verner om dagens levebrød på utgått programvare vil sakte både miste kunder og livsgrunnlag. Dette vet regnskapsbransjen. Bransjen har blitt fortalt at toget allerede har forlatt perrongen dersom regnskapsselskapet ikke er på vei i skybaserte regnskapstjenester. Nå gjenstår det å se om alle økonomisjefer, kontormedarbeidere og selgere der ute klarer å stå i mot stormen av sultne og pågående regnskapsførere.

KONTAKT OSS

Kontakt oss i dag hvis du vil lære mer om Agurka. Vi ønsker alle henvendelser velkomne.