VEIEN TIL SKYENE I 5 ENKLE STEG

Tuesday, May 8th, 2018

Veien til skyen kan være både lang og komplisert. Vi har selv vært igjennom prosessen, og samtidig hjulpet flere regnskapskontorer på deres vei. Dette er hvordan vi gjør det i 5 enkle steg.
 

1. Ta Valget!

 
Når man først bestemmer seg for å gå digital må det gjøres 100%. Det blir ikke effektivitet av å bruke både stasjonære og skybaserte løsninger. Å være i skyen betyr at alle regnskapskunder skal inn i en skyløsning. Det stemmer. Alle. Vi snakker ofte med regnskapskontorer som sier de “er i skyen”, når de i realiteten kun har et fåtall digitale kunder. Det holder ikke, og vil skape fremtidige utfordringer.
 

2. Ansatte

 
Den viktigste faktoren for å lykkes med en skyløsning er de ansatte. Her vil man raskt oppleve stor forskjell på både ønske om å gå over til skybasert system og ferdighetsnivå. Lang regnskapserfaring er ikke nødvendigvis et fortrinn når man går over i nytt system. Det er viktig å arbeide med holdningsendringer og sørge for at det er en positiv ting at man går inn i skyen. Som oftest er dette basert på at kunden ønsker det, og for å beholde kundene følger regnskapskontoret etter. Dette blir for vagt. De ansatte vil operere i større grad som rådgivere og må kunne beherske systemet bedre enn kunden. Dette er ikke alltid tilfelle. De ansatte må på kurs. De bør plasseres i team hvor en Key account har bredere erfaring fra skybaserte systemer.
 

3. Velg riktig skybasert system

 
Det finnes mange skybaserte regnskapssystemer. Det viktige her er å tenke på kundes behov og interne målsetninger. Det er ofte ikke behov for de største systemene. Det er likevel å anbefale å velge et system som er fremtidsrettet og blir stadig blir utviklet for alltid å være oppdatert. Vi mener at det er viktig at regnskapskontoret velger 1 hovedsystem slik at de ansatte kan dele erfaring og bygge hverandre gode. Ved å velge et regnskapssystem hvor det er integrert modeller for ledelsen kan man også bli mer effektiv til å styre regnskapskontoret som kan føre til bedre inntjeningspotensiale. Systemer som er spesiallaget for enkelte bransjer kan supplere et hovedsystem, men det er viktig å ha i minne at dersom det er få ansatte som kan et system kan dette skape merarbeid dersom de ansatte blir syke, har ferie, eller slutter.
 

4. Segmentering av kundene

 
Alle kunder har ulike behov. Noen ønsker mer deltakelse og vil benytte seg mer av mulighetene i en sky-løsning. Dette er en god mulighet til å gjennomgå oppdragsavtalen og bygge videre på samarbeidet mellom kunde og regnskapsfører. Av erfaring blir det ikke mindre arbeid for kundene. Tid benyttet til punshing blir erstattet med verdifull rådgivning. Regnskapsfører og kunde vil knytte et tettere bånd. Vi har positiv erfaring med at hver kunde har 1 hovedkontakt, og en kontakt som er tilgjengelig dersom hovedkontakten er borte. Dette sørger for alltid et oppdatert regnskap og tilstedeværelse for kunden. Dette bidrar også til økt samarbeid innad i selskapet.
 

5. Flytting av kundemassen

 
Ikke flytt alle kunder over samtidig. Sett en tidsplan og fordel antall kunder på hver regnskapsfører i et intervall slik at dersom det skjer uventede ting under oppstartfasen vil man ikke komme i tidsskvis. Selv om man kan overflytte det meste av data fra tidligere regnskapsprogram. Det er også viktig å starte med å overføre de kundene som selv ønsker seg mulighetene i skyløsningen. En tommelfingerregel bør være å starte med 20% av porteføljen. Det lønner seg også at dette ikke skjer midt i en mva-termin. Innen 6 måneder bør alle kunder være overført i skyløsningen.

 

 

REKRUTTERING – TRENDENDE DU MÅ VITE OM

Monday, May 7th, 2018

Rekruttering er ikke bare tidkrevende for virksomheter, men for mange kan den også fremstå upersonlig. Så hvilke rekrutteringstrender bør din virksomhet vite om for å rekruttere smartere, og vinne de beste talentene?
 
Rapporten Globale Rekrutteringstrender 2018, publisert av LinkedIn Talent Solutions, avslører hvilke fire trender som skal til for å gå fra en upersonlig rekruttering til en mer menneskelig og strategisk prosess.

 

#1 Mangfold – den nye globale tankegangen

 

Mangfold er ofte direkte knyttet til arbeidskultur og økonomisk prestasjon. Det viser seg at teams bestående av mangfold er mer produktive, innovative og engasjerte. Med andre ord er det god grunn til å fokusere på mangfold:
 

 • Forbedre kultur
 • Forbedre virksomhetens prestasjon
 • Bedre representere kunder

 

Mangfold er ikke lenger en strategi kun overlatt HR, men er også blitt en overordnet del av en virksomhets strategi; oppmuntring til å opprettholde mangfold gjennom ulike meninger, synspunkt og la de ansatte få være seg selv.

 

Når en inkluderende og mangfoldig kultur er på plass, er det desto lettere å rekruttere mangfoldige kandidater. Og hvilken bedre måte er det å vise virksomhetens mangfold på enn ved å fremme sine egne ansatte.

 

Her er seks tips for å øke og bevare mangfold:

 

 • Bruk inkluderende språk i jobbannonser. På denne måten vil du appellere bredere og nå flere mangfoldig kandidater.
 • Oppmuntre de ansatte til å fortelle sin historie. Slik vil du kunne øke engasjementet og nå kandidater på en ekte måte.
 • Frem inkludering og endring i arbeid mot mangfold.
 • Tenk på mangfold som en mentalitet fremfor strategi. Begynn i det små for å gradvis påvirke endring i virksomheten.
 • Sørge for at du har ledere på toppnivå med deg i investeringen av mangfold. Legg frem tall og data på hvordan en mangfoldig kultur vil være til fordel for virksomheten.
 • Mangfold handler ikke om å tilpasse seg en kultur, men skal være en tilføyning for å bedre skape en kultur av forskjeller.

 

#2 Intervju

 

De tradisjonelle intervjuformene som person- og telefonintervju, til strukturerte og ustrukturerte intervjuer er kanskje gammeldagse og kjedelige, men fortsatt hyppig brukt og ansees som effektive i rekruttering. Samtidig innføres nye teknikker for å forbedre den tradisjonelle modellen:

 

 • Online “soft skills” evalueringer og tester måler egenskaper som samarbeid og nysgjerrighet for å gi et mer helhetlig bilde av kandidaten tidlig i prosessen. Her er det fokus på potensiale fremfor erfaring på en effektiv måte.
 • Virksomheter betaler kandidater for å gjøre reelt arbeid slik at de kan observere kandidaters ferdigheter i aksjon.
 • Intervjuer finner ofte sted i uformelle settinger, for eksempel over en kaffe eller lunsj.
 • Sammen med personintervjuer bruker virksomheter også virtuell virkelighet (VR) for å teste kandidaters ferdigheter i simulerte miljøer og arbeid, før en eventuelt beslutning tas.
 • Og videointervjuer, enten live eller opptak, blir brukt for å nå en bredere talentbase.

 

#3 Data er gull

 

Data er virksomhetens styrke. Undersøkelser viser at de fleste rekrutterere og ledere ikke bare bruker data for å finne kandidater, men også for å forutse behovet for fremtidige ressurser.

 

Ved hjelp av data kan virksomheten bedre forstå årsaker til hvorfor ansatte slutter, gap i ferdigheter og eventuelle utfordringer rundt belønning og kompensasjon. Gjennom datainnsikt vil virksomheter kunne foreta mer effektive og smartere rekrutteringsbeslutninger, samt legge til rette for en vekststrategi.

 

Rekruttering er blitt mer vitenskapelig grunnet data, og en data-drevet rekruttering handler om å stille de rette spørsmålene basert på hva virksomheten trenger. For å få svar på dette er virksomheten avhengig av ressurser som kan tyde data, visualisere resultatene og sammen legge til rette for en strategi som er basert på datainformasjon.

 

#4 Kunstig intelligens (AI) – fremtidens fordel

 

For noen kan AI virke skremmende, men undersøkelser viser at de fleste rekrutterere ser en positiv fordel ved teknologien. AI tar ikke over jobben din – den forsterker den bare.

 

AI effektiviserer prosessene ved å automatisere administrative oppgaver, og raskere analysere informasjon. På den måten kan rekrutterere ha en mer menneskelig og strategisk tilnærming til rekruttering. AI kan erstatte mange manuelle prosesser, men vil aldri kunne erstatte deler av jobben som krever personlig og følelsesmessig engasjement:

 

 • Bygge relasjon til kandidaten
 • Se kandidatens virkelige potensiale
 • Vurdere om kandidaten passer inn i kulturen
 • Vurdere kandidatens evne til å kommunisere og omgås mennesker
 • Evnen til å overbevise kandidaten om å akseptere et tilbud

 

Dagens rekrutteringstrender tar den tradisjonelle og transaksjonelle rekrutteringen til nye høyder. Se mulighetene fremfor begrensningene. Bruk nye metoder, verktøy og data, og automatiser kjedelige og tidkrevende oppgaver.

 

Bruk tiden på relasjonsbygging, mangfold og kunnskap, slik at virksomheten kan fremme vekst og forbli konkurransedyktige i kampen om de beste talentene.

 

Har du kontroll på personopplysninger i rekrutteringsprosessen?

 

Det er ikke bare rekrutteringstrender som er viktig å tenke på for å vinne de beste talentene. Den nye personvernordningen medfører strengere krav til behandling av personopplysninger.

 

Vi har laget en sjekkliste med oversikt over hva du må huske på i behandling av personopplysninger i forbindelse med rekruttering.

 

FRA TIMEPRIS TIL FASTPRIS

Monday, May 7th, 2018

James Ashford har suksessoppskriften på hvordan regnskapsbedrifter kan lykkes med overgangen til fremtidens inntjeningsmodell. Ingrediensene? Engasjement, innovasjon og en dose mot. Resultatet? Fleksibilitet og økt konkurransekraft for bedriften og dens kunder. Men for å lykkes, er det essensielt å få til oppskriften riktig.
 

Timesprisen er død

 
Mange regnskapsbedrifter er enten i skyen allerede, eller er i ferd med å fase ut eldre systemer til fordel for nye hybridløsninger. Mange kjenner på behovet for en fornyelse av hele sin plattform. Med på moderniseringslasset følger også nødvendigheten av å endre egen prismodell. Å gå fra timebasert prising, til å tilby fastpris. En fryktinngytende tanke for mange. En absolutt nødvendighet for alle, ifølge James Ashford.
 
Han har et solid poeng, bransjeforkjemperen fra England. Han vet nemlig hva han snakker om. Som en av lederene hos My Accountancy Place har han hjulpet regnskapbedrifter over hele verden med å bygge vellykkede selskapsstrukturer. James er hodet bak strategisoftwaren GoProposal, og forfatter av den bestselgende boken «Selling To Serve». 19.juni står han på scenen under Accounting Forward 2018.
 

Personen først, så klienten

 

James Ashford er en av foredragsholderene under Accounting Forward 2018. Foto: Maria Lønneid.

– Personen først, så klienten. Sett menneskelige verdier først, uttrykker Ashford med entusiasme.
 
Det er et av kjerneprinsippene hos My Accountancy Place. Som har latt de ansatte i bedriften betjene kunders ønsker på et høyere nivå. Og som har skaffet Ashford stor suksess på et internasjonalt nivå.
 
Ashford har ingen utdannelse eller bakgrunn innenfor regnskap og revisjonsfaget. En stor fordel, ifølge ham selv. Kunnskapen kommer fra erfaring.
 
– Jeg er utdannet og har erfaring som produktdesigner. Derfor tenker jeg også som en. Da ser man ikke på en situasjon med låste og allerede formede øyne. Tvert imot – man ser på situasjonene med fokus på hvordan man kan forbedre eller fornye, legger Ashford til.
 
Han har lært seg selgerrollen gjennom erfaring, konfrontasjon og utfordrende situasjoner. Han har jobbet som kunstansvarlig i britiske fengsler med høyrisikofanger. Ved siden av jobb tar han av og til på seg oppdrag som underholdningsmagiker. Ja, du leste riktig. Det har han gjort i over 15 år. Fordi det finnes ikke et mer krevende og utfordrende publikum, ifølge ham selv.
 
– Å jobbe med, og møte nye mennesker i krevende situasjoner, både på jobb og privat har lært meg mye om selgerrollen. Den er tilstede i hverdagen, hele tiden. Fellestrekkene er at dine målgrupper alltid har forskjellige behov, kommuniserer forskjellig og krever mye av deg som har på selgerhatten. Mennesket, og de ulike motivasjonene bak hver enkelt person er alltid nøkkelen, legger Ashford til.
 

Kunden er teknologioverlegen

 
For mange byråkunder har automatisering, digitalisering og det å jobbe i skyen allerede introdusert nye måter å samhandle og samarbeide med deres regnskapsførere på. Det avgjørende er at deres nøkkelinformasjon er tilgjengelig i sanntid – uansett hvor og når.
 
– Vi kan ikke lenger sette oss ned en gang i året med våre kunder, og forklare at deres avgifter har gått opp. Da vil de automatisk tenke; Ok, så du vil belaste meg mer for de samme tjenestene. Kundene dine er kunnskapsmektige. De har nå fått teknologien på plass. De kan sjekke økonomisk status på bedriften på telefonen. Et enkelt søk på Google kan brukes til å finne ut mye av det de lurer på. Google har vasket ut verdien av kunnskap. Med andre ord, din basiskunnskap har mistet mye av sin verdi, legger Ashford til.
 
Moderne selskapsstrategier lar fremoverlente byråer jobbe på en tidsbesparende, digital og kostnadseffektiv måte. Som frigjør tid til nettopp hovedingrediensen i suksessoppskriften: Å benytte tiden sin til å øke verdiskapningen for sine kunder, og å styrke relasjonene.
 

Byråfellen

 
Hvis du er regnskapsfører, og du tror at ditt byrås verste konkurrenter er andre regnskapsbedrifter, opererer du i følge Ashford på et farlig lavt nivå. For bransjelisten er allerede lagt høyt, og er stadig stigende. Det er også kundekravene.
 
– De fleste regnskapsbedrifter og deres ansatte går i samme felle. De blir sittende fast i en langtekkelig mellomfase. Der diskusjonen rundt det å satse på skybaserte tjenester, eller ikke, drøftes frem og tilbake. Og mens de ansatte løper til og fra møter der man diskuterer om egne priser skal justeres, om man skal satse på systemene som kundene er vant til eller ikke, og deler bekymringer rundt hvorvidt vilkårene for lagring og behandling av kundedata er en risiko, stopper ingen opp og spør høyt; Men hva om vi lykkes?
 
Ashford har et poeng. Altfor mange regnskapsbedrifter bruker for lang tid på vedta en beslutning.
 
– Skrekkscenarioet er jo at mens de alle var opptatt av å diskutere ting som deres klienter bare ikke bryr seg om, endret verden seg i mellomtiden. Som en konsekvens, forsvant konkurransefortrinnet og kundene, legger Ashford til.
 

Tenk bakvendt

 
Alle tenker på endring. Mange tenker at bedriftsmodellen må legges om i nærmeste fremtid. Stadig flere har nå også tatt endringssteget.
 
– Steve Jobs traff spikeren på hodet med sitatet; You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future, avslutter Ashford.
 
Svært mange regnskapbedrifter har nå bevist at det er mulig. James Ashford er en av foredragsholderne på årets samlingsarena for Regnskapsbransjen – Accounting Forward 2018. Der vil han presentere sine syn på hvilke strategier fremtidsrettede byråer bør satse på. I tillegg vil han presentere sin digitaliseringsworkshop med et av Norges mest fremoverlente byråer – Sand økonomi.

KONTAKT OSS

Kontakt oss i dag hvis du vil lære mer om Agurka. Vi ønsker alle henvendelser velkomne.