REKRUTTERING – TRENDENDE DU MÅ VITE OM

 • Av: Linda Skulstad - Visma
 • 7.May 2018

Rekruttering er ikke bare tidkrevende for virksomheter, men for mange kan den også fremstå upersonlig. Så hvilke rekrutteringstrender bør din virksomhet vite om for å rekruttere smartere, og vinne de beste talentene?
 
Rapporten Globale Rekrutteringstrender 2018, publisert av LinkedIn Talent Solutions, avslører hvilke fire trender som skal til for å gå fra en upersonlig rekruttering til en mer menneskelig og strategisk prosess.

 

#1 Mangfold – den nye globale tankegangen

 

Mangfold er ofte direkte knyttet til arbeidskultur og økonomisk prestasjon. Det viser seg at teams bestående av mangfold er mer produktive, innovative og engasjerte. Med andre ord er det god grunn til å fokusere på mangfold:
 

 • Forbedre kultur
 • Forbedre virksomhetens prestasjon
 • Bedre representere kunder

 

Mangfold er ikke lenger en strategi kun overlatt HR, men er også blitt en overordnet del av en virksomhets strategi; oppmuntring til å opprettholde mangfold gjennom ulike meninger, synspunkt og la de ansatte få være seg selv.

 

Når en inkluderende og mangfoldig kultur er på plass, er det desto lettere å rekruttere mangfoldige kandidater. Og hvilken bedre måte er det å vise virksomhetens mangfold på enn ved å fremme sine egne ansatte.

 

Her er seks tips for å øke og bevare mangfold:

 

 • Bruk inkluderende språk i jobbannonser. På denne måten vil du appellere bredere og nå flere mangfoldig kandidater.
 • Oppmuntre de ansatte til å fortelle sin historie. Slik vil du kunne øke engasjementet og nå kandidater på en ekte måte.
 • Frem inkludering og endring i arbeid mot mangfold.
 • Tenk på mangfold som en mentalitet fremfor strategi. Begynn i det små for å gradvis påvirke endring i virksomheten.
 • Sørge for at du har ledere på toppnivå med deg i investeringen av mangfold. Legg frem tall og data på hvordan en mangfoldig kultur vil være til fordel for virksomheten.
 • Mangfold handler ikke om å tilpasse seg en kultur, men skal være en tilføyning for å bedre skape en kultur av forskjeller.

 

#2 Intervju

 

De tradisjonelle intervjuformene som person- og telefonintervju, til strukturerte og ustrukturerte intervjuer er kanskje gammeldagse og kjedelige, men fortsatt hyppig brukt og ansees som effektive i rekruttering. Samtidig innføres nye teknikker for å forbedre den tradisjonelle modellen:

 

 • Online “soft skills” evalueringer og tester måler egenskaper som samarbeid og nysgjerrighet for å gi et mer helhetlig bilde av kandidaten tidlig i prosessen. Her er det fokus på potensiale fremfor erfaring på en effektiv måte.
 • Virksomheter betaler kandidater for å gjøre reelt arbeid slik at de kan observere kandidaters ferdigheter i aksjon.
 • Intervjuer finner ofte sted i uformelle settinger, for eksempel over en kaffe eller lunsj.
 • Sammen med personintervjuer bruker virksomheter også virtuell virkelighet (VR) for å teste kandidaters ferdigheter i simulerte miljøer og arbeid, før en eventuelt beslutning tas.
 • Og videointervjuer, enten live eller opptak, blir brukt for å nå en bredere talentbase.

 

#3 Data er gull

 

Data er virksomhetens styrke. Undersøkelser viser at de fleste rekrutterere og ledere ikke bare bruker data for å finne kandidater, men også for å forutse behovet for fremtidige ressurser.

 

Ved hjelp av data kan virksomheten bedre forstå årsaker til hvorfor ansatte slutter, gap i ferdigheter og eventuelle utfordringer rundt belønning og kompensasjon. Gjennom datainnsikt vil virksomheter kunne foreta mer effektive og smartere rekrutteringsbeslutninger, samt legge til rette for en vekststrategi.

 

Rekruttering er blitt mer vitenskapelig grunnet data, og en data-drevet rekruttering handler om å stille de rette spørsmålene basert på hva virksomheten trenger. For å få svar på dette er virksomheten avhengig av ressurser som kan tyde data, visualisere resultatene og sammen legge til rette for en strategi som er basert på datainformasjon.

 

#4 Kunstig intelligens (AI) – fremtidens fordel

 

For noen kan AI virke skremmende, men undersøkelser viser at de fleste rekrutterere ser en positiv fordel ved teknologien. AI tar ikke over jobben din – den forsterker den bare.

 

AI effektiviserer prosessene ved å automatisere administrative oppgaver, og raskere analysere informasjon. På den måten kan rekrutterere ha en mer menneskelig og strategisk tilnærming til rekruttering. AI kan erstatte mange manuelle prosesser, men vil aldri kunne erstatte deler av jobben som krever personlig og følelsesmessig engasjement:

 

 • Bygge relasjon til kandidaten
 • Se kandidatens virkelige potensiale
 • Vurdere om kandidaten passer inn i kulturen
 • Vurdere kandidatens evne til å kommunisere og omgås mennesker
 • Evnen til å overbevise kandidaten om å akseptere et tilbud

 

Dagens rekrutteringstrender tar den tradisjonelle og transaksjonelle rekrutteringen til nye høyder. Se mulighetene fremfor begrensningene. Bruk nye metoder, verktøy og data, og automatiser kjedelige og tidkrevende oppgaver.

 

Bruk tiden på relasjonsbygging, mangfold og kunnskap, slik at virksomheten kan fremme vekst og forbli konkurransedyktige i kampen om de beste talentene.

 

Har du kontroll på personopplysninger i rekrutteringsprosessen?

 

Det er ikke bare rekrutteringstrender som er viktig å tenke på for å vinne de beste talentene. Den nye personvernordningen medfører strengere krav til behandling av personopplysninger.

 

Vi har laget en sjekkliste med oversikt over hva du må huske på i behandling av personopplysninger i forbindelse med rekruttering.

 

KONTAKT OSS

Kontakt oss i dag hvis du vil lære mer om Agurka. Vi ønsker alle henvendelser velkomne.